Typowe ramy czasowe stworzenia witryny internetowej potrwają od 3 do 4 tygodni.